Solskyddsfilm

Solskyddsfilm kan användas för att förbättra och försköna. Vad är det som blir bättre?

Inomhusklimatet blir svalare när värmeinstrålningen minskar, det brukar upplevas till det bättre.

Arbetsmiljön blir bättre eftersom en behaglig temperatur är befrämjande för produktiviteten

Ergonomin blir bättre. I moderna kontorslokaler finns ofta stora fönster för att ta tillvara på dagsljuset. Det är inte alltid bekvämt med mycket ljus som kan bli ansträngande för ögonen. Även reflexer i datorskärmar är ansträngande för ögonen och dessa minskar med solskyddsfilm monterad.

Det är bättre för ekonomin eftersom kylsystemen inte behöver arbeta lika mycket.

Det är bättre för klimatet och miljön eftersom solskyddsfilm tillverkas miljömedvetet och användandet är utan miljöpåverkan.

Inredningen, interiör och möbler, mattor, tavlor osv. får en bättre livslängd och fräschör.

Olika solskyddsfilm
Solskyddsfilm finns i många utföranden, allt ifrån väldigt mörka till nästan helt transparenta. Det finns solskyddsfilm som tar bort upp till 99 procent av IR-strålningen (direktvärmen). Med solskyddsfilm på fönstret filtreras även upp till 99 procent av solens UV-strålning bort och därigenom skyddas skyltning och inredning från blekning.

Val av solskyddsfilm
Det viktigt att titta på flera saker när man väljer solskyddsfilm.

Vad är syftet är den först frågan att ställa. Värmereducering, bländningsskydd, möjligheten att ta bort överljus eller bara en snygg fastighet?

Idag finns det ett 10-tal tillverkare av solskyddsfilm. De har lite olika kvaliteter i sitt sortiment. Av dessa 10-talet tillverkare så skulle jag säga att ungefär hälften tillverkar riktigt bra solskyddsfilmer.

För värmereducering
För värmereducering på sitt kontor finns flera olika parametrar att ta i beaktande när det gäller val av film. Eftersom vi i Sverige har så pass lång mörk årstid, måste ju miljön på kontoret vara trivsam även på den mörka halvan av året. Ibland är den ”gyllene” medelvägen ett bra alternativ vid val av solskyddsfilm.

En professionell och kunnig säljare ska kunna förklara detta och flera andra viktiga saker som betyder att valet blir hållbart hela året.

Numera finns det gott om kopior och lågprisprodukter från Asien och dessa erbjuds också till kunder. Talesättet att “man får vad man betalar för” är väl applicerbart i sammanhanget.

Vid val av leverantör är det också en god idé att fråga efter deras tidigare erfarenhet av att montera solskyddsfilm på ett riktigt sätt. Gärna i form av referenser.

Avancerade fönsterfilmer installerade på dina befintliga glas ger en effektiv och långvarig lösning på många problem som överdriven solvärme, bländning, energiförbrukning, blekning, och mycket mer.