Säkerhetsfilm

Säkerhetsfilm skyddar, förebygger och förstärker

Här nedanför presenterar vi ett förbisett område som montering av säkerhetsfilm är en bra lösning för.

Att skydda personer och människor som arbetar och rör sig i lokalerna är ett eftersatt område i dagens Sverige. Vad händer om en person går eller faller in i glasen som sitter i din entré – vem är ansvarig? Ställ dig frågan – eller ställ frågan till din kommun: Hur ser glasskyddet ut på förskolan eller skolan där dina barn vistas? Okunskapen kring detta område är stor och varje år sker det dussintals olyckor med barn som allvarligt skadar sig på glas i sin dagliga miljö.

Det är naturligtvis alltid lika viktigt att skydda omgivningen från skador som kan uppstå genom olyckor med eller åverkan på glas. Säkerhetsfilm skyddar men förebygger också då en monterad säkerhetsfilm gör att glaset blir starkare och får en yta som står emot yttre påverkan bättre, vilket i sin tur minskar risken för att någon ska skadas av glassplitter.

Säkerhetsfilm kan användas för att uppgradera befintliga fönster i äldre fastigheter
I Sverige ingår ansvar för att minska och förebygga skador från glas i nuvarande byggstandard. Reglerna gäller sedan några år tillbaka. Det finns ändå tusen och åter tusen hus och fastigheter med glas där dagens standard inte är uppfylld. Detta eftersom de byggdes innan denna standard togs i bruk. De utgör således en risk för skador vid olyckor eller åverkan, för dem som vistas i och vid fastigheten. Ett sätt att göra att dessa överensstämmer med dagens standard är att montera säkerhetsfilm.

I övriga Europa har man tagit fasta på dessa faror och har en väldigt hård lagstiftning kring detta. Här nedanför presenteras ett utdrag från en formulering som används i Storbritannien.

Regulation 14
”To comply with safety and legal requirements, all glass in ‘critical’ locations must be made impact safe. Whether these are areas of internal or external walls, doors or partitioning, they must be provided with protection against injury from broken glass.”

För att undvika dessa skador kan som tidigare nämnts befintliga glas uppgraderas med fönsterfilm, i detta fall de som finns i produkten säkerhetsfilm. En säkerhetsfilm monteras utanpå ett fönster och produktens utformning gör att den absorberar stötar och slag. Är olyckan framme eller om åverkan gör att glaset går sönder håller säkerhetsfilmen glassplittret samman och förebygger och skyddar på så sätt de som vistas i omgivningen.

Det finns många användningsområden för säkerhetsfilm och som exempel kan nämnas:

Dagis och skolor
Takfönster och glastak
Lokaler med känslig utrustning
Glasdörrar
Entréer

Tilläggas kan att nya EU-krav under de närmaste åren kommer att göra kommuner och företag ansvariga för att dessa krav uppfylls. Vi har lösningen!