S63 Säkerhetsdörr

Säkerhetsdörr S63 är provad av SP och certifierad av SITAC för brand-, ljud- och brandgastäthetsklassning. Inbrottsskyddet är provat av SP och certifierat av SBSC. EMI-dämpning är provad av SP. Dörren tillverkas under kontroll av SP och SBSC.

Brandklass: A60, tillval El30.
I BBR anges att det är generellt godtaget att använda A-klass som alternativ till EI-klass EI60.

Ljudklass: R’w 35 dB, tillval 40 dB.
S63 går att få som pardörr med ljudklass R’w 30 dB. Provad ljudreduktion Rw 40, 43dB för enkeldörr.

Inbrottsskydd: SS 817345 klass 3.
Dörren är godkänd för såväl in- som utåtgående montage.

Brandgastäthet: Tillval SS-EN 13501-2 klass Sa och Sm i enkeldörrsutförande.

EMI-dämpning: Tillval EMI-B, EMI-C.
Kontakta Daloc för utförande och utrustning till S63 med EMI-dämpning.

Korrosivitetsklass: C1-C3 enligt SS-EN ISO 12944-5:2007/BSK 07.
Dörrar för utomhusbruk upp till korrosivitetsklass C3 rekommenderas i varmförzinkat utförande med industrimålning från fabrik och rostfri tröskel alternativt laminatplåt för utomhusbruk och rostfri tröskel.